• Zavolejte nám
  +420 487 525 842
 • |
 • Napište nám
  vanc.svehla@seznam.cz
 • |
 • Provozní doba
  8.00 - 17.00 hod.
 • 2016/Oprava střechy objektu SLKR I
  Místo stavby: Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem

  Investor: DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu

  Popis prací: provedena demontáž velkoprostorových světlíků a následné zakrytí obnažených prostupů ve střešní konstrukci trapézovým plechem a doplněna parozábrana a tepelná izolace; demontovány střešní revizní lávky se zábradlím, které po úpravě byly zpětně montovány,odstranění tepelné stříkané izolace PUR včetně nástřiku silikonové folie na ucelené části střechy; položena separační podkladní textilní tkanina a provedena povlaková hydroizolační krytina z PVC folie včetně připojovacích profilů a klempířských prvků; obnova vodorovných svodů hromosvodového systému

  Realizace: 07 – 9/2016

  Hodnota díla:  2 393 548,- bez. DPH

 • 2016/Provedení svislé hydroizolace a drenážního systému BD Cvikov
  Místo stavby: Mánesova 546,547, Cvikov

  Investor: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 546-547

  Popis prací: odkop zeminy kolem objektu pod úroveň základové desky, demontáž přizdívky, penetrace stěn, montáž hydroizolačních asfaltových pasů ve dvou vrstvách, proveden drenážní systém včetně revizních šachet, položen nový okapový chodník z kačírku ukončené obrubníkem, montáž nového zemnění hromosvodu včetně připojení na stávající svody a následně vypracována revize hromosvodového systému

  Realizace: 07 – 9/2016

  Hodnota díla:  454 000,- vč. DPH

 • 2016/Snížení energetické náročnosti RD Radeč
  Místo stavby: Žandov,Radeč č.p.99

  Investor: paní Laura Matulová

  Popis prací: zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení; vyřízení dotačního titulu Nová zelená úsporám; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro o tloušťce izolantu 180 mm  z Baumit  StarTherm s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; došlo k výměně  klempířských prvků objektu, provedení nového hromosvodového systému včetně revize

  Realizace: 06 – 7/2016

  Hodnota díla:  620 000,- vč. DPH

 • 2016/Snížení energetické náročnosti budovy smíšeného zboží v Jabkenicích
  Místo stavby: Jabkenice  č.p.145

  Investor: Obec Jabkenice, Jabkenice 136

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště ploché střechy provedeno střešním souvrstvím z tepelné izolace XPS tl. 300 mm, geotextilie a vrchní hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl.1,5mm; demontáž původních výkladců a jejich následné částečné zazdění; výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z plastových profilů dle požadavku PD; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro o tloušťce izolantu 120 mm  z Baumit  StarTherm s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; byla zrušena původní kotelna na tuhá paliva včetně komínu, následně provedena nová otopná soustava včetně kondenzačního plynového kotle a zavedena plynová přípojka do objektu; došlo k výměně  klempířských prvků objektu, provedení nového obvodového okapového chodníku a  nového hromosvodového systému včetně revize

  Realizace: 08 – 12/2015

  Hodnota díla:  2 900 000,- vč. DPH
   

 • 2016/Provedení břízolitové omítky Tábor
  Místo stavby: Tábor, Kožešnická  č.p.267/3

  Investor: pan Karel Peterka
  Popis prací: provedení břízolitové omítky na bytovém domě zvolen Weber.top 204, oklep nesoudržných částí původní břízolitové omítky, omytí stěn tlakovou vodou, výtluky opraveny jádrovou omítkou Weber.dur 130, montáž připojovacích a začišťovacích lišt, provedeno zateplení severozápadního výklenku vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem  o tloušťce tepelné izolace 140 mm,  proveden kotvící rastr z cementové stěrky Weber. therm min LZS 740 a armovací tkaniny, po vyzrání kotvící vrstvy provedena strojní aplikace břízolitové omítky Weber.top 204 ve škrábané struktuře, v soklové části provedena sanační omítka Weber tec následně vyškrábána  pro sjednocení struktury s břízolitem a proveden  fasádní nátěr

  Realizace: 06 – 07/2016

  Hodnota díla:  580 000,- vč. DPH

 • 2015/Revitalizace bytového domu Dubá
  Místo stavby: Dubá, Nedamovská  č.p.338,339 a 340

  Investor: Společenství vlastníků jednotek Nedamovská č.p.338,339 a 340, Dubá

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště valbové střechy provedeno dle požadavků památkové péče a to výměnou střešní krytiny z původních azbestocementových šablon na vláknocemetové šablony výrobce Dacora, proveden nástřik dřevěného krovu a střešního bednění fungicidním ochranným nátěrem, zateplení půdy  tepelnou izolací z minerální vaty o celkové tlouštce 240 mm a proveden záklop OSB deskami; provedení nových střešních výlezů; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Duo o tloušťce izolantu 120 mm  z EPS 70 F s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; rekonstrukce lodžií (nášlapná vrstva zvolena z keramické dlažby, před pokládkou provedena hydroizolační stěrková vrstva, původní balkónové zábradlí zámečnicky upraveno (z důvodů změny světlé délky otvoru po zateplení) a proveden nátěr celé konstrukce; byla osazena nová zvonková tabla, provedena  instalace nového vchodového osvětlení; výměna  parapetních plechů ; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, částečná montáž nových kusů a uložení do nového podsypu);  provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 08 – 12/2015

  Hodnota díla:  3 530 000,- vč. DPH

 • 2015/Revitalizace mateřské školky Mochomůrka
  Místo stavby: Jablonec nad Nisou, Mechová  č.p.3645/10

  Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště ploché střechy provedeno střešním souvrstvím z tepelné izolace EPS 100 S tl. 240 mm, geotextilie a vrchní hydroizolační fólie z měkčeného PVC; provedení nového ocelového žebříku s ochranným košem pro výstup na střechu; demontáž původních meziokenních vložek a následné vyzdění vzniklých otvorů pórobetonovými tvárnicemi s povrchovou úpravou z venkovní strany ETICS a uvnitř štuková omítka opatřená nátěrem; výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z plastových profilů dle požadavku PD; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro – Star Therm o tloušťce izolantu 140 mm  z EPS F šedý s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; odkop terénu u základových pasů do hloubky 1,2m a provedeno  zateplení s vložením nopové fólie a následný zásyp; výměna atikových a parapetních plechů ; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, částečná montáž nových kusů a uložení do nového podsypu), provedena nová zámková dlažba před hlavním vchodem do objektu školky, doplnění asfaltových chodníků a následné terénní úpravy;  provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 07 – 10/2015

  Hodnota díla:  4 445 000,- vč. DPH

 • 2015/Provedení břízolitové omítky Jičín
  Místo stavby: Jičín, Vrchlického  č.p.412

  Investor: pan Marcel Novotný
  Popis prací: provedení břízolitové omítky na rodinném domě zvolen Weber.top 204, oklep nesoudržných částí původní břízolitové omítky, omytí stěn tlakovou vodou, výtluky opraveny jádrovou omítkou Weber.dur 130, montáž připojovacích a začišťovacích lišt, proveden kotvící rastr z cementové stěrky Weber. therm min LZS 740, po vyzrání kotvící vrstvy provedena strojní aplikace břízolitové omítky Weber.top 204

  Realizace: 06 – 07/2015

  Hodnota díla:  240 000,- vč. DPH

 • 2014/Zateplení bytového domu Ploužnice
  Místo stavby: Ralsko, Ploužnice č.p. 332-337

  Investor: Město Ralsko, Kuřívody 701

  Popis prací: demontáž výtahové šachty,rekonstrukce střešního pláště ploché střechy provedeno střešním souvrstvím z tepelné izolace EPS S tl. 180 mm, geotextilie a vrchní hydroizolační fólie z měkčeného PVC; provedení nových termoizolačních střešních výlezů; výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z plastových profilů se zasklením dvojsklem; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Baumit Pro o tloušťce izolantu 140 mm  z EPS F šedý s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky a v soklové části mozaikové dekorativní omítky; rekonstrukce vstupních vchodů (původní vchodové nástavby zbourány, došlo k menšímu předsazení  vchodových dveří s integrovanými schránkovými vhozy a zvonky, provedena nová konstrukce stříšky z nosné ocelové svařené konstrukce opláštěné cementotřískovými deskami a zatepleny, instalace nového osvětlení, vnitřní povrchová úprava stěn vápenou omítkou, nášlapná vrstva zvolena z keramické dlažby); výměna atikových a parapetních plechů ; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, částečná montáž nových kusů a uložení do nového podsypu);  provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 07 – 11/2014

  Hodnota díla:  6 160 000,- vč. DPH

 • 2014/Oprava kina Máj Doksy
  Místo stavby: Doksy, Máchova 542

  Investor: Město Doksy, Náměstí Republiky 193, Doksy

  Popis prací: v první etapě s názvem „Rekonstrukce a zateplení střešního pláště“  byla provedena demontáž  venkovních částí komínových těles nad rovinou střechy a následná vyzdívka novými lícovými cihlami. Původní střešní krytinu nahradil ucelený střešní systém plechové falcované střešní krytiny Lindab SRP Click s povrchovou úpravou elite, která byla pokládána na rekonstruované dřevěné podbití opatřené strukturovanou rohoží Delta Trela Plus. Původní střešní prostupy byly nahrazeny novými střešními vikýři, které byly z estetických důvodů umístěny v rovnoběžné linii. Střecha byla doplněna o záchytný systém proti pádu osob z důvodů bezpečnosti při její následné údržbě. Původní hromosvodová soustava byla nahrazena pokrokovou z aktivním jímačem blesků. Dřevěný prkenný záklop venkovního podhledu střechy byl očištěn a opatřen ochranným lazurovým nátěrem. Uvnitř objektu byla ocelová nosná konstrukce střechy ze svařovaných válcovaných nosníků opatřena protipožárním zpěňujícím ochranným nátěrem vzhledem na požadavek požární bezpečnosti.  Původní tepelná izolace byla pro její funkční stav zachována a navýšena o tloušťku 160 mm tepelné izolace z minerální rohože a překryta reflexní parotěsnou Al fólií.                                    
  Ve druhé etapě nazvané „Oprava a zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů“ bylo provedeno omytí obvodových stěn tlakovou vodou. Následovala sanace původních trhlin v obvodovém plášti objektu speciální helikální výztuží, montáž vnějšího osvětlení včetně elektrických rozvodů a výměna výplní otvorů za nové tepelně úsporné z Al profilů se zasklením trojsklem včetně úprav špalet otvorů zednickým zapravením nebo v případě parapetů a prahů zakončena obkladem z keramiky a mramoru . Pro zateplení obvodových stěn a pro zachování architektonického rázu budovy  byl zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Weber  Therm  A100 a Weber  Therm standard o tloušťce tepelné izolace 160 mm. Povrchovou úpravu těchto systémů tvoří u Weber  Therm  A100 unikátní šlechtěná minerální škrábaná omítka břízolitového typu Weber Top 204 a u Weber  Therm  standard silikonová omítka Weber Pas silikon 1 mm. Z důvodů zachování původních dobových  prvků byla provedena oprava reklamního nápisu kino.
   
  Realizace: 07 – 10/2014

  Hodnota díla: 7 150 000,- vč. DPH 

 • 2013/Zateplení bytového domu Stružnice č.p. 218, 219
  Místo stavby: Stružnice č.p. 218, 219

  Investor: Společenství pro dům Stružnice 218 a 219

  Popis prací: zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Multi Therm DP o tloušťce izolantu 120 mm (soklová část) a 120 mm (obvodové stěny) od firmy BASF s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky; výměna parapetních a markýzových plechů; výměna vnějších vchodových světel za nová s pohybovým čidlem, rekonstrukce lapačů dešťových nečistot a jejich napojení na kanalizační síť

  Realizace: 09 – 10/2013

  Hotová díla: 1 180 000,- vč. DPH

 • 2013/Zateplení střechy ZUŠ Česká Lípa
  Místo stavby: ZUŠ Česká Lípa, Arbesova 2077

  Investor: Město Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa

  Popis prací: demontáž stávající krytiny, demontáž tepelné izolace. Provedeno nové zateplení ploché střechy systémem asfaltových modifikovaných pásů od firmy Busscher a Hoffmann se zateplením střechy tl. 200mm (podkladní polystyren ve spádu + polystyren s kašírovanými asfaltovými pásy tl. 100mm), osazení střešních vtoků vyhřívaných, provedení zvýšení atiky, montáž nového oplechování atiky a parapetů, provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 08 - 10/2013

  Hodnota díla: 1 000 250,- vč. DPH

 • 2013/Rekonstrukce dvorní fasády Praha, Za Pohořelcem
   Místo stavby: Praha 6, Za Pohořelcem 697/8

  Investor: Společenství vlastníků jednotek Za Pohořelcem 696,697

  Popis prací: demontáž původní nesoudržné fasádní omítky, opravy lodžiových vyzdívek ( demontáž 5 ks vyzdívek a lodžiového zábradlí, následné vyzdění otvorů pórobetonovými tvárnicemi ); provedení fasádní omítky Sanaver Duo ( multifunkční duální omítka ) od firmy Meffert s vrchní povrchovou úpravou fasády ze silikátové fasádní barvy; výměna parapetních a římsových plechů; oprava odvodnění střechy ( oprava těsnosti nadstřešních dešťových žlabů, částečná výměna dešťových svodů materiál TiZn + nátěr ); výměna vnějších vchodových světel za nová s pohybovým čidlem; oprava zábradlí suterénní šachty; částečné provedení nového hromosvodového systému ( pouze svislé svody ) a jeho následná revize

  Realizace: 08 – 09/2013

  Hotová díla: 1 170 000,- vč. DPH

 • 2013/Revitalizace panelového domu Praha 5 Stodůlky, Flöglova 1503
  Místo stavby: Praha 5 Stodůlky, Flöglova 1503

  Investor: Bytové družstvo Flöglova č.p.1503

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště provedena systémem asfaltových modifikovaných pásů od firmy Busscher a Hoffmann se zateplením střechy tl. 200mm ( podkladní polystyren tl.60mm+polystyren s kašírovanými asfaltovými pásy tl.140mm), osazení ventilačních turbín LOMANKO; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize; demontáž původního zateplení obou štítů; rekonstrukce meziokeních vložek MIV; výměna oken, lodžiových sestav a vstupních dveří; zateplení pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETIC) Multi Therm P o tloušťce izolantu 100 mm (soklová část) a 120 mm (obvodové stěny) od firmy BASF s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené akrylátové omítky; rekonstrukce lodžiových podest (nášlapná vrstva zvolena z keramické dlažby, před pokládkou provedena hydroizolační stěrková vrstva, dodávka nového lodžiového zábradlí z ocelové svařené konstrukce se zinkovou povrchovou úpravou s výplní vláknocementových desek „CETRIS“ opatřené nátěrem, montáž držáků prádelních šňůr); rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, montáž nových kusů a uložení do nového podsypu); výměna parapetních a atikových plechů; rekonstrukce zadního vstupu (dodávka nového schodiště, zábradlí a markýzy); rekonstrukce nebytových komerčních prostor v 1. N.P. (částečná vyzdívky dveřních a okenních otvorů pórobetonovými tvárnicemi tl.250 mm, osazení nových vnitřních dveří, instalace nových podružných inženýrských sítí, provedení vnitřních štukových omítek, rekonstrukce nášlapné vrstvy podlahy z keramické dlažby a linolea z PVC, montáž sádrokartonových podhledů a konečné vymalování rekonstruovaných prostor); dodávka kamerového zabezpečovacího systému

  Realizace: 07 – 10/2013

  Hotová díla: 4 420 000,- vč. DPH

 • 2012/Česká Lípa, Komenského
  Popis prací: rekonstrukce lodžiových stěn vyzdívkou výměna oken, lodžiových sestav a vstupů zateplení plášťů budov rekonstrukce podest lodžií zadlažbením výměna lodžiových zábradlí rekonstrukce okapových chodníků oprava oplechování

  Hodnota díla: 10 000 000,- vč. DPH

  Realizace: 2012

 • 2012/Revitalizace bytového domu Kamenický Šenov, Dvořáčkova 10, 12
  Místo stavby: Kamenický Šenov, Dvořáčkova 10, 12

  Investor: Společenství vlastníků Dvořáčkova č.p. 10 a 12, Kamenický Šenov

  Popis prací: demontáž původní střešní krytiny,latí, pojistné difuzní fólie; ošetření dřevěných prvků krovu, revize původního zateplení podkroví a navýšení jeho tloušťky; aplikace uceleného střešního systému Bramac se zvolenou střešní krytinou Alpská taška Classic; demontáž neužívaných a oprava využívaných komínů ( pouze jejich nadstřešních částí ); výměna střešních oken ( nová Velux GGU ) a následná úprava vnitřních okenních špalet sádrokartonovými deskami; provedení nového odvodnění střechy ( materiál FeZn lakovaný plech ); rekonstrukce lapačů dešťových nečistot a jejich napojení na kanalizační síť; výměna vstupních dveří a částečná výměna oken ( dveře z Al, okna plastová); zateplení obvodového pláště budovy zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém Dufa Therm EPS F o tloušťce izolantu soklová část 80 mm a stěny 140 mm od firmy Meffert s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky; provedení fasádního nástřiku proti řasám; výměna parapetních; zateplení stropu sklepních prostor zvolen vnější tepelně izolační kompozitní systém Dufa Therm EPS F a Dufa Therm Wool ( v kombinaci z důvodů požárních předpisů ) o tloušťce izolantu 80 mm s vrchní povrchovou úpravou z akrylátového nátěru; rekonstrukce obvodového okapového chodníku (demontáž betonových desek, montáž nových kusů a uložení do nového podsypu); dodávka vchodových markýz; oprava vstupních betonových schodišť; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize

  Realizace: 9/2012-05/2013

  Hodnota díla: 3 280 000,- vč. DPH

 • 2012/Zateplení obvodového pláště budovy Česká Lípa, Střelnice 2282
  Místo stavby: Česká Lípa, ul. Střelnice čp. 2282

  Investor: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2281, 2282

  Popis prací: zateplení obvodového pláště domu ( mimo lodžiových stěn, které si investor nepřál zateplit ) použit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Multi Therm P o tloušťce izolantu 80 mm ( soklová část ) a 120 mm ( obvodové stěny ) od firmy BASF s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené Akrylátové omítky ; rekonstrukce nášlapné vrstvy lodžií ( po přebroušení lodžiových podest proveden nátěr z dvousložkového elastického nátěru „CONIPUR TC“ s barevnými čipsy ); výměna atikových a parapetních plechů; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize; oprava elektro kiosku ( oprava střešní desky, stěrkování obvodové konstrukce kiosku – stěrkové souvrství bez tepelné izolace s vrchní povrchovou úpravou z disperzní stěrkové mozaiky, oplechování stříšky )

  Realizace: 06-09/ 2012

  Hotová díla: 1 700 000,- vč. DPH

 • 2012/Revitalizace panelového domu Fýdlant, Liliova
  Místo stavby: Frýdlant Liliová 1249

  Investor: Společenství Liliová 1249,1250,1251,1252, Frýdlant

  Popis prací: rekonstrukce střešního pláště provedena systémem asfaltových modifikovaných pásů od firmy.Busscher a Hoffmann se zateplením střechy tl. 140mm ( podkladní polystyren tl.80mm+polystyren s kašírovanými asfaltovými pásy tl.60mm), osazení ventilačních turbín LOMANKO, provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize, demontáž původního zateplení obou štítů, zateplení obvodového pláště domu použit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Capatect BASIC-LINE o tloušťce izolantu 80 a 120 mm od firmy Caparol s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené silikonové omítky, výměna atikových, parapetních a lodžiových plechů, rekonstrukce vchodových vstupů (úprava povrchu podlahy vchodových podest broušením, následně provedena hydroizolační stěrková vrstva a montáž keramické dlažby, dodávka venkovního schodiště, instalace schodišťového zábradlí), rekonstrukce lodžiových podest s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (před pokládkou provedena hydroizolační stěrková vrstva) dodávka nového lodžiového zábradlí (ocelová svařená konstrukce se zinkovou povrchovou úpravou s výplní vláknocementových desek „CETRIS“, dodávka anténních držáků), rekonstrukce okapového chodníku (demontáž betonových desek, náhrada porušených kusů a uložení do nového podsypu), rekonstrukce vnitřních únikových prostorů (vymalování stěn, montáž nového PVC linolea na podlahách,dodávka madel vnitřního zábradlí), provedena nová elektroinstalace páteřních rozvodů, dodávka nových poštovních schránek
   
  Realizace: 06-10/2012

  Hodnota díla: 7 530 000,- vč. DPH

 • 2011/Zateplení obvodového pláště budovy Česká Lípa, Klášterní 2264
   Místo stavby: Česká Lípa, Klášterní 2264-2265

  Investor: Společenství vlastníků, Klášterní 2264-2265, Česká Lípa

  Popis prací: výměna oken, lodžiových sestav za nová plastová; zateplení obvodového pláště domu použit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Capatect BASIC-LINE o tloušťce izolantu 80,100 a 120 mm od firmy Caparol s vrchní povrchovou úpravou fasády ze zatřené Akrylátové omítky; rekonstrukce lodžií ( vyzdívkou čelních stěn lodžií pórobetonovými tvárnicemi tl. 25 mm, podesty lodžií obroušeny a provedena nášlapná vrstva z elastického hydroizolačního probarveného nátěru ), dodávka nového lodžiového zábradlí (ocelová svařená konstrukce se zinkovou povrchovou úpravou s výplní pevnostního skla „KONEX“ ); výměna atikových a parapetních plechů; provedení nového hromosvodového systému a jeho následná revize; rekonstrukce okapového chodníku (demontáž betonových desek, náhrada porušených kusů a uložení do nového podsypu); bourání vnějších železobetonových konstrukcí a navazujících schodišť ( původní nouzové únikové cesty přes zadní průčelí )

  Realizace: 08-11 2010

  Hotová díla: 4 800 432,- vč. DPH
 • Služby
  S rekonstrukcí bytového domu musí souhlasit většina vlastníků bytového domu. Odsouhlasení rekonstrukce musí být potvrzeno písemně ve formě zápisu a prezenční listiny. Rozhodovací proces o rekonstrukci je nejlépe podpořit dostatečnými a úplnými informacemi o rekonstrukci, jejich nákladech efektivitě a finančních přínosech.
  Více
 • Reference
  Výběr realizační firmy je základem úspěšné rekonstrukce bytového domu. Zvažte, co je pro vás důležité. Vybrat na rekonstrukci stavební firmu, která se zdá cenově nejvýhodnější neznamená vždy to nejlepší a investorovi to může v budoucnosti způsobit velké škody. Naše firma nabízí kvalitu za přiměřenou cenu a s garancí užitých vlastností rekonstrukce po celou dobu její životnosti.
  Více
 • O nás
  Naše stavební společnost má několika letou tradici, nabízí veškerou stavební činnost od staveb na klíč či kompletních rekonstrukcí a zateplení starších objektů až po revitalizaci panelových domů. Jsme autorizovaným zhotovitelem certifikovaných vnějších zateplovacích systémů dle evropské směrnice ETAG nebo tuzemských směrnic.
  Více
VaNCL, s.r.o.
Liberecká 121
Česká Lípa
470 01

IČO: 25427385
DIČ: CZ-25427385
 • Zavolejte nám
  +420 487 525 842
 • |
 • Napište nám
  vanc.svehla@seznam.cz
 • |
 • Provozní doba
  8.00 - 17.00 hod.
Vratisla Švehla - jednatel +420 731 506 106
Petr Čihák - rozpočtář +420 731 504 744
Vratislav Švehla ml. - stavbyvedoucí +420 731 506 105
Jiří Mosser - stavební mistr +420 733 533 952
Jiří Kozák - stavbyvedocí +420 601 253 742