Únosnost podkladní vrstvy je pro funkčnost břízolitové omítky na fasádě domu jedním z klíčových faktorů. To samozřejmě platí i pro všechny finální krycí vrstvy fasády. Sebelepší dodržování pracovních a technologických postupů při aplikaci fasádní omítky nám nezaručí úplnou výkonnost této vrstvy, opomeneme-li věnovat pozornost soudržnosti a únosnosti podkladní vrstvy.
Zcela přesnou únosnost této vrstvy stanovíme odtrhovou zkouškou. Zkouška se provádí v rámci přípravy před zahájením stavebních prací. Klasifikace zkoušky je destruktivní metoda odtrhem, taktéž nazývaná PULL OFF zkouška.
 
Dotčené normy:

 • ČSN 732577 - Stanovení přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
 • ČSN732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Postup: 
1) Příprava zkušebních vzorků (obrázek č. 0)

 • na původní očištěný podklad se nanese lepící a stěrková hmota a uhladí se do tvaru
 • čtverce o straně délky minimálně 100 mm a nechá se vyzrát minimálně 5 dnů
 • druh lepící a stěrkové hmoty se volí dle navrhovaného souvrství
 • minimální počet vzorků 5 do plochy 500 m2, 9 vzorků do 1000 m2 a 5 vzorků na každých dalších započatých 1000 m2Zkouška přídržnosti podkladu pro aplikaci břízolitové omítky
obr. č. 0
 

2) Nalepení trhacích patic (obrázek č. 1, 2, 3)

 • před nalepením trhacích patic na zkušební vzorky (viz bod 1) se provede broušení vzorků vykružovací frézkou, jejíž průměr odpovídá průměru trhací patice, tak aby obvod styčné plochy vzorku a patice byl proříznut do hloubky původní vrstvy fasádní omítky 
 • na připravené zkušební vzorky se nalepí trhací patice speciálním rychleschnoucím epoxidovým tmelem v celé ploše a nechá se zaschnout

Broušení omítky vykružovací frézkou
obrázek č. 1

Příprava trhací patice
obrázek č. 2

Nalepení trhací patice
obrázek č. 3


3) Provedení zkoušky (obrázek č. 4, 5, 6, 7)

 • na připravené trhací patice (viz bod 2) se upevní měřící trhací přístroj a pozvolným otáčením zatěžovacího ramene (vratidla) nebo otáčením kličky ruční převodovky se zkušební vzorek zatěžuje až do odtržení
 • v okamžiku odtržení zkušebního vzorku se na displeji měřící jednotky odečte maximální dosažená tahová síla, která se zaznamená do zkušebního protokolu

Upevnění měřícího přístroje
obr. č. 4

Měření
obr. č. 5

Podložka po odtržení
obr. č. 6

Stěna po odtrhu
obr. č. 7
   


4 )Vyhotovení protokolu (obrázek č. 8, 9)

 • po provedení zkoušky na všech vzorcích se výsledné hodnoty vyhodnotí a vyhotoví se zkušební protokol
 • ze zkušebního protokolu je zřejmé, zda přídržnost zkoušeného podkladu vyhovuje či nikoliv 

Protokol o měření
obrázek č. 8

Protokol o měření druhá část
obrázek č. 9


Díky výsledkům této zkoušky můžeme zaručeně navrhnout správnou skladbu pro aplikaci břízolitových omítek, a tím docílit dlouhodobé životnosti fasády.

 • Služby
  S rekonstrukcí bytového domu musí souhlasit většina vlastníků bytového domu. Odsouhlasení rekonstrukce musí být potvrzeno písemně ve formě zápisu a prezenční listiny. Rozhodovací proces o rekonstrukci je nejlépe podpořit dostatečnými a úplnými informacemi o rekonstrukci, jejich nákladech efektivitě a finančních přínosech.
  Více
 • Reference
  Výběr realizační firmy je základem úspěšné rekonstrukce bytového domu. Zvažte, co je pro vás důležité. Vybrat na rekonstrukci stavební firmu, která se zdá cenově nejvýhodnější neznamená vždy to nejlepší a investorovi to může v budoucnosti způsobit velké škody. Naše firma nabízí kvalitu za přiměřenou cenu a s garancí užitých vlastností rekonstrukce po celou dobu její životnosti.
  Více
 • O nás
  Naše stavební společnost má několika letou tradici, nabízí veškerou stavební činnost od staveb na klíč či kompletních rekonstrukcí a zateplení starších objektů až po revitalizaci panelových domů. Jsme autorizovaným zhotovitelem certifikovaných vnějších zateplovacích systémů dle evropské směrnice ETAG nebo tuzemských směrnic.
  Více
VaNCL, s.r.o.
Liberecká 121
Česká Lípa
470 01

IČO: 25427385
DIČ: CZ-25427385
 • Zavolejte nám
  +420 487 525 842
 • |
 • Napište nám
  vancl.svehla@seznam.cz
 • |
 • Provozní doba
  8.00 - 17.00 hod.
Vratisla Švehla - jednatel +420 731 506 106
Martina Kočová - rozpočtář +420 604 657 663
Vratislav Švehla ml. - stavbyvedoucí +420 731 506 105
Jiří Mosser - stavební mistr +420 733 533 952